Scurtă prezentare a sistemului Human Design

Dacă ești deja interesat/ă să afli mai multe despre sistemul Human Design, despre ce poate face pentru tine sau dacă este cu adevărat pentru tine (dacă ți se potrivește), pentru îmbunătățirea și îmbogățirea experienței tale de viață, atunci îți vor fi de folos aceste câteva informații de bază:

William Herschel Uranus 1781În anul 1781, în același timp cu descoperirea de către Sir William Herschel a planetei Uranus, a avut loc un alt eveniment important: apariția unei noi ființe umane, ca urmare a unei mutații genetice, ceea ce a dus la ființa umană cu 9 centri energetici. Acesta este un aspect structural al evoluției umane. Este vorba de o mutație în structura umană.

Omul de Neanderthal era o ființă cu 5 centri energetici, ca și mamiferele din era modernă, iar Homo sapiens avea 7 centri energetici.

Suntem acum ființe umane cu 9 centri, într-o formă fizică de tranziție, Homo Sapiens in Transitus, iar Human Design reprezintă cunoașterea mecanicii acestei forme fizice în care ne aflăm (cu cei 9 centri). Iar din anul 1987, am început trezirea către propria noastră natură și către extraordinarul său potențial.

Supernova 1987A

(1987 a fost anul în care s-a produs un eveniment astronomic deosebit – a fost observată Supernova 1987A, sau explozia unui corp ceresc, fenomen care a produs o foarte mare mișcare de energie, aducând schimbări inclusiv în conștiința noastră. Este același an în care fondatorul sistemului Human Design, Ra Uru Hu, a primit informațiile pe baza cărora a dezvoltat acest sistem.)

Ca urmare a noii forme evolutive, Human Design reprezintă o sinteză a unor cunoașteri deja existente, atât exoterice cât și ezoterice, integrate într-o cartografiere unică, revoluționară, denumită Rave Mandala și Individual Rave BodyGraph (ceea ce se referă la reprezentarea grafică a Mandalei și a Hărții Individuale a omului modern).

Human Design Mandala

Mandala reprezintă matricea amprentării noastre energetice, ca și ființe umane. Deși bazată pe cercul astrologic/zodiacal în scopul de a urmări poziționarea planetelor, în Mandală există 69.120 de puncte unice de amprentare energetică.

Cercul interior al Mandalei este împărțit în 12 constelații astrologice.

Cercul exterior este împărțit în 64 de partiții, care derivă din I’Ching și ale sale 64 de hexagrame. Această structură împarte astfel cercul în puncte de potențială amprentare genetică.

În Human Design, influențele planetelor sunt clasificate în conformitate cu poziția acestora în Porți. Fiecare poziție din interiorul arcului de cerc aferent acelei porți reprezintă o valoare în sine. O poartă are un arc de cerc de 5 grade, 37 de minute și 30 de secunde, fiecare poartă fiind subdivizată în Linii, Culori, Tonuri și Baze, însumând astfel 1.080 de puncte unice de amprentare.

Human Design este cu adevărat Știința Diferențierii.

Rave BodyGraph (Harta personală) este cea care transformă toate aceste posibilități în magia unui design individual cu adevărat unic.

BodyGraph-ul este cu adevărat ceva nou: o hartă extraordinară a transformării individuale, o sinteză.

BodyGraph-ul este construit prin centri, sau hub-uri de energie/informații. Centrii își au rădăcina în sistemul hindus de chakre, care a stat la baza măiestriei formei fizice în epoca ființei umane cu 7 centri.

Conexiunile dintre centri, cunoscute în Human Design ca și Canale, provin din Kabala (Sefirot) iar Porțile de la fiecare capăt al unui Canal provin din I’Ching.

Porțile din I’Ching reprezintă cheia – prin aceste Porți, orice activare a oricărei poziții de pe cercul Mandalei poate fi transpusă pe o poziție anume în BodyGraph.

Poartă Human Design

În acest fel, calculele din Human Design pot transforma informațiile individuale de poziționare a planetelor într-o configurație unică, în Harta personală.

Calculul designului individual începe cu data exactă a nașterii, însă spre deosebire de calculul din astrologie, aici harta se bazează pe două seturi de calcule.

Ființa umană cu 9 centri reprezintă o conștiință binară. În conformitate cu Cosmologia Rave (una dintre disciplinele ce țin de sistemul Human Design), la început au existat două “cristale” din materia întunecată care au fost spulberate și dispersate odată cu Big Bang: Yin și Yang exprimate prin cristalele de Design și de Personalitate.

Apariția energiei atomice a produs și Neutrinii, cele mai numeroase dintre toate particulele din Univers.

Oceanul de neutrini, produs de către toate stelele vii, este filtrat prin aceste Cristale ale Conștiinței.

Fiecare entitate vie este înzestrată cu două cristale de conștiință: Cristalul de Design, provenit din originalul Yin și care transformă informația din neutrini într-un corp fizic, în viață; și Cristalul Personalității, provenit din originalul Yang care transformă informația de la neutrini în potențialul conștiinței de sine.

Ceea ce ține legată această structură binară, ne ține și pe noi (leagă cele două părți Yin și Yang din noi). Este vorba despre al treilea element, unul crucial pentru structura noastră ca și ființă cu 9 centri – Monopolul Magnetic.

Monopolul Magnetic atrage și ține laolaltă cele două elemente ale noastre ca și ființe binare, în iluzia noastră că suntem separați de tot ce ne înconjoară și ține direcția noastră în viață. În corp, locul lui este în dreptul sternului (în BodyGraph este locul centrului G – centrul direcției).

Cristalul de Design este inteligența care ține în funcțiune și menține corpul nostru fizic (în corp, locul lui este în cap – în BodyGraph centrul Ajna); iar Cristalul Personalității este inteligența pe care o recunoaștem drept “cine credem că suntem” (în corp locul este deasupra scalpului – în BodyGraph centrul capului).

Vehicul, Pasager Human Design

Ca imagine a acestor trei elemente, putem vedea Cristalul de Design  ca fiind vehiculul nostru (corpul fizic), Monopolul Magnetic ca fiind șoferul, iar Cristalul Personalității ca  fiind pasagerul.

Unul din profundele potențiale din Human Design este trezirea conștiinței pasagerului.

Cele două calcule din Harta Personală sunt expuse separat ca și amprentă a fiecărui Cristal.

Design și PersonalitateBodyGraph Human Design

În Hartă există două seturi de informații, expuse de fiecare parte a BodyGraph-ului.

În momentul concepției, fătul este înzestrat cu un Cristal de Design care manifestă evoluția formei fizice, și cu Monopolul Magnetic care îi menține integritatea unică și propriul destin.

Doar atunci când vehiculul este pregătit se întrupează și Cristalul Personalității.

Acest eveniment are loc atunci când Soarele se află la exact 88 de grade înainte de naștere, sau cu aproximativ trei luni înainte de momentul nașterii.

Într-un calcul de Human Design, calculul la momentul nașterii a pozițiilor Soarelui, Nodurilor Lunare, Lunii și celorlalte planete formează datele Personalității, ceea ce este evidențiat cu negru, “cine crezi că ești”.

Calculând în urmă față de momentul nașterii cu 88 de grade, luând în considerare mișcarea Soarelui, punctul în care ajungem stă la baza celui de-al doilea set de calcule pentru pozițiile planetare. Acestea reprezintă datele Designului, ceea ce este evidențiat cu roșu, corpul fizic, moștenirea noastră bio-genetică, partea noastră inconștientă.

Odată ce ambele seturi de calcule sunt gata, adică pozițiile obiectelor de amprentare sunt indicate în Mandală, începe să se dezvăluie magia unicului design individual. Pozițiile din Porțile de pe cercul mandalei pot fi transferate în graficul/harta în sine.

Setul de date prinde astfel viață în Harta Personală (Rave BodyGraph). Imaginează-ți că fiecare centru energetic este o comunitate și că aceste comunități sunt conectate prin șosele și tuneluri. Șoselele cu negru reprezintă ceea ce avem la nivel conștient, iar tunelurile cu roșu reprezintă ceea ce avem la nivel inconștient. Atunci când Centrii sunt conectați între ei, când Porțile de la fiecare capăt al unui canal sunt activate, se formează astfel o Definiție. O Definiție este ceva ce îți va rămâne de încredere și consecvent pe tot parcursul vieții.

Human Design este Știința Diferențierii. Există nenumărate posibilități pentru modul în care sunt configurate Hărțile personale.

Există patru tipuri diferite de Definiții:

  • Simplă (sau singulară), care formează o conexiune continuă
  • Divizată, în care două arii de definiție sunt separate una de cealaltă
  • Triplu divizată, cu trei arii separate și
  • Cvadruplu divizată, ceea ce apare mai rar, cu patru arii de definiție separate
Definiție hartă Human Design

Mai există însă și cei fără definiție. Dar ceea ce este important, Definiția – sau lipsa ei – ne duce către nucleul Human Design ca și cunoaștere și al valorii sale pentru tine, sub forma Tipului.

Human Design este cunoașterea unei mecanici. Mecanica relevă faptul că suntem o conștiință binară. Însăși reprezentarea grafică indică în mod clar că suntem o juxtapunere a două seturi de date. Aici apare și dilema și cea mai mare provocare a emergentei ființe umane cu 9 centri. Suntem cu toții niște obiecte în continuă mișcare printr-un spațiu dual. Strămoșii noștri cu 7 centri erau limitați la o singură conștiință și se bazau exclusiv pe minte pentru a lua decizii.

Human Design este despre a-ți transforma viața prin a lua decizii autentice și nu este despre minte. Tipul este acela care dezvăluie mecanica Strategiei și Autorității, derivate nu din minte și deschiderea sa profundă către condiționare, ci din corpul fizic, vehiculul tău, conștiința designului tău.

Acesta este cel mai important experiment care definește sistemul Human Design. Experimentează cu Strategia și Autoritatea ta. Eliberează-ți mintea pentru a vedea și descoperi frumusețea scopului tău unic. Totul începe cu Tipul tău.

Omenirea este mecanic împărțită în patru tipuri: Manifestatori, Generatori, Proiectori și Reflectori.

Aura Human Design

Generatorii reprezintă Tipul dominant pe planetă cu aproape 70% din populație. Ei sunt forța motrice vitală a lumii noastre. Strategia lor este de a răspunde, iar prin răspuns să găsească satisfacție și să evite frustrarea. Au o aură deschisă și învăluitoare și sunt aici pentru a se cunoaște pe sine.

Proiectorii reprezintă aproximativ 20% din populație. Strategia lor este de a aștepta Invitația, pentru a găsi succesul și a evita amărăciunea. Ei au o aură concentrată (focalizată) și care absoarbe și sunt aici pentru a-i înțelege pe ceilalți.

Manifestatorii reprezintă aproximativ 9% din populație. Strategia lor este de a informa înainte să acționeze, pentru a găsi pacea și a evita furia. Au o aură închisă și respingătoare și sunt aici pentru a înțelege impactul pe care-l au asupra celorlalți.

Reflectorii sunt cei fără definiție și reprezintă ceva mai mult de 1% din populație. Strategia lor este de a aștepta un ciclu complet al Lunii înainte de a lua decizii, pentru a găsi surprize și a evita dezamăgirile. Au o aură rezistentă și care testează mediul înconjurător și sunt aici pentru a vedea diferența.

Calitatea și potențialul vieții tale se bazează pe deciziile pe care le iei și direcția în care te conduc. Uită-te la orice hartă și vei vedea o dualitate evidentă între ceea ce este activat și colorat și ceea ce este alb și deschis.

Ca și ființe umane suntem atrași din punct de vedere genetic de ceea ce nu suntem. Această lege genetică menține starea de sănătate a capitalului nostru genetic și ne atrage către condiționare.

Fiecare centru deschis are o strategie non-autentică ce are un impact direct asupra procesului decizional mental. La majoritatea ființelor umane, mințile sunt condiționate de deschiderea lor și acest lucru distorsionează procesul de luare a deciziilor.

Strategia este cea care evită această importantă capcană.

În Human Design, fiind o conștiință binară, suntem înzestrați cu două Autorități: Autoritatea interioară a corpului fizic care determină viața și Autoritatea exterioară a minții pentru a ne exprima conștientizarea unică. În existența condiționată denumită și “Non-Autentică”, mintea exprimă atât Autoritatea interioară cât și cea exterioară.

O minte absorbită în mecanismele de supraviețuire va reține întotdeauna un adevăr în încercarea sa de a controla viitorul. Nu suntem aici pentru a fi absorbiți în conștiința de supraviețuire. Strategia aliniază viața ta în geometria corectă, elimină rezistența și oferă o mare provocare pentru a-ți conștientiza Personalitatea.

Cel mai important pas este să începi să experimentezi tu însuți.

Descoperă-ți Designul și Transformă-ți viața. Schimbă modul în care iei decizii. Experimentând vei învăța să îți onorezi Strategia și Autoritatea. Este calea spre diferențiere și îndeplinirea scopului vieții tale.

Iubește-te pe tine însuți!

Acesta este mesajul fondatorului sistemului Human Design, Ra Uru Hu.

Sursa articolului este: http://www.ihdschool.com/An_Extended_Introduction_To_Human_Design (pagină a Școlii Internaționale de Human Design)

Iar prezentarea video a transcrierii o găsești aici:

Alina Ioan

Alina Ioan

Ghid de Human Design certificat de International Human Design School / Consilier pentru dezvoltare personala / Trainer / Formator